Vår verksamhet

Surte Hamn ligger vid Göta Älv, 8 km norr om Göteborg.

Inom en radie på 15 mil finns 1,5 miljoner invånare. Huvuddelen av Surte Hamns verksamhet är småbulkhantering, men det finns även kapacitet och utrustning för annan verksamhet

Hamnen är genom sitt geografiska läge i Göta Älv och sin omedelbara anslutning till motorväg (E45 och E6) och järnväg ett strategiskt logistiknav för bulktansporter till och från den västsvenska regionen.

Det unika läget och förmågan att hantera och ta hand om godset i hela kedjan har betytt en snabb tillväxt. Verksamheten utvecklas kontinuerligt såväl maskinellt som personellt samtidigt som hamnområdet ständigt anpassas för ett optimalt och kostnandseffektivt godsflöde.

Surte Hamn är nu med många års erfarenhet en effektiv och flexibel hamn för bland annat kvalificerad småbulkhantering med ett komplett logistikcenter och därför en naturlig och pålitlig länk i en väl fungerande logistikkedja.